Focus van ons onderwijs

Een school met ruimte en aandacht voor ieders unieke kleur. Dat vraagt om nieuwe initiatieven en nieuwe invalshoeken. Wij focussen ons op een aantal belangrijke aandachtsgebieden en vertellen u hier meer over onze werkwijze en onze initiatieven.

Lees verder
Sluiten

Focus van ons onderwijs

Werken rondom thema’s


We vinden het belangrijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en we koppelen bestaande kennis aan nieuwe kennis. In de bouwen is op verschillende manieren aandacht voor het werken met thema’s. We leren kinderen hun werk van te voren te overdenken en een strategie voor de aanpak te bepalen waarna het kind zich betrokken voelt bij de taak en het product. De leerkracht begeleidt en coacht het kind naar een hoger niveau en stimuleert een onderzoekende houding van het kind. Leerlingen presenteren hun werk en werken veel samen.

Samenwerken

Wij vinden samenwerken, op allerlei manieren, belangrijk! Ouders hebben een belangrijke plek in onze school en we nemen wederzijdse initiatieven tot samenwerken. Zo zijn ouders betrokken bij praktische zaken als schoonmaken en activiteiten in de groep of de school. Ook betrekken wij ouders bij de ontwikkeling van hun kind en creëren wij diverse momenten om met ouders en kind te spreken. 
Samenwerken staat ook hoog in ons vaandel als het gaat om de ontwikkeling en de mate van betrokkenheid van de leerling. Al vanaf de kleutergroepen maken wij ontwikkeling zichtbaar in een portfolio. Een portfolio wat voortdurend in ontwikkeling is om de voortgang, de ontwikkeling en de talenten van het kind voor het voetlicht te brengen!

Katholieke identiteit


De Regenboog maakt deel uit van SaKS, wat staat voor Samen Alkmaarse Katholieke Scholen. SaKS ziet het als haar opdracht samen met de kinderen op zoek te gaan naar het best passende antwoord op de vraag hoe je kunt worden wie je bent. Het is de uitdaging om, met vallen en opstaan, samen op zoek te gaan naar antwoorden. Verwondering, eigenheid en ontmoeting zijn daarbij kernwaarden die geworteld zijn ons denken en handelen.