Handig om te weten

We hebben voor u, als ouders op onze school, een aantal praktische punten op een rij gezet. U kunt hierin direct doorklikken naar onze schoolgids waarin u meer kunt lezen over onze school.

Lees verder
Sluiten

Handig om te weten

Op deze pagina vindt u praktische informatie over basisschool De Regenboog. Tijden, groepen en vakanties bijvoorbeeld. Alle praktische informatie vindt u in onze online schoolgids.

Tijden en groepen

De openingstijden van onze school zijn maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur. De kinderen gaan naar school van 8.30 uur tot 14.15 uur. Op dit moment bezoeken zo’n 320 kinderen onze school verdeeld over 13 groepen.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024 

 • herfstvakantie: 19 oktober vanaf 12.15 uur t/m 30 oktober 2023
 • kerstvakantie: 22 december t/m 5 januari
 • voorjaarsvakantie: 16 februari vanaf 12.15 uur t/m 1 maart 2024 
 • Pasen: 29 maart t/m 2 april 2024 
 • meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024 
 • Pinksteren: 20 mei 2024 
 • juniweek: 24 juni t/m 28 juni 2024 
 • zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2024 
Studiedagen: 
 • 9 november 2023 
 • 19 juli 2024  (marge dag, vrij indien mogelijk) 

Vakanties en vrije dagen 2024-2025

 • herfstvakantie: 28 oktober t/m 1 november 2024
 • kerstvakantie: 20 december vanaf 12.15 t/m 3 januari 2025
 • voorjaarsvakantie: 14 februari vanaf 12.15 uur t/m 28 februari 2025 
 • meivakantie: 18 april t/m 5 mei 2025
 • hemelvaart: 29 mei t/m 30 mei 2025
 • juniweek: 9 juni t/m 13 juni 2025 
 • zomervakantie: 12 juli t/m 22 augustus 2025 
Studiedagen
 • 7 en 8 oktober 2024
 • 12 november 2024
 • 29 november 2024
 • 19 december 2024 vanaf 12.15 ( i.v.m. het kerstdiner)

Ons team

Wij, de leerkrachten van de Regenboog, hebben totaal andere achtergronden, leeftijden en vaardigheden. Maar wat ons allen bindt is eenduidig: de passie voor kinderen. We houden en genieten van kinderen. Van álle kinderen. We zijn er om ze te helpen groeien, ze verder te brengen en ze te laten bloeien.

Ouders en De Regenboog

Op de Regenboog vinden we het belangrijk om ouders te betrekken bij ons onderwijs. Zo organiseren we regelmatig samenwerkkwartieren voor ouders om een kijkje te nemen in de groep van uw kind. Er zijn oudergesprekken rondom de ontwikkeling van uw kind. Korte lijnen tussen de leerkracht en ouders zijn heel belangrijk om zo uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij ons op school.

Ouderraad

Onze school heeft een actieve ouderraad, de ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van diverse leuke activiteiten en evenementen. Want je bent op school om te leren maar ook om leuke sociale dingen te ondernemen! Denk aan: Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Avondvierdaagse, Schoolreisje, Sportdag, Carnaval, Afscheidsavond groep 8. De Ouderraad kan niet zonder de hulp van andere ouders! Daarom is er in iedere groep een contactouder, een vader of moeder die het leuk vindt om in de eigen groep ouders te mobiliseren wanneer dat nodig is. Deze contactouder benadert alle ouders uit de groep via e-mail zodra er hulp nodig is. Dit varieert van schoonmaken en computerles, tot het maken van kerststukjes en het brengen van kinderen naar een excursie.

Deze extra activiteiten zijn al jaren een succes dankzij de enorme inzet van ouders, en kunnen zonder uw hulp niet bestaan. Dat stellen wij enorm op prijs!

In contact komen met onze OR? Dat kan via: orderegenboog@hotmail.com

Kwaliteit

Wilt u het hele Inspectierapport lezen? Dat kan op deze pagina.

Klachtenregeling

Bent u het ergens niet mee eens? U vindt hier onze klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad van De Regenboog

Elke school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR). Zo ook De Regenboog. Ouders en personeel hebben via de MR het recht om invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Vanuit het schoolbestuur worden belangrijke besluiten voorgelegd aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken bij het schoolbestuur.

De MR van De Regenboog Meidoornlaan bestaat uit 8 vertegenwoordigers: 4 personeelsleden en 4 ouders. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen wanneer een iemand MR verlaat. Deze verkiezing bepaalt wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR.

De MR vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar zodat het mogelijk is hierbij aanwezig te zijn. Voor de data en eerstvolgende agenda kan ook een bericht gestuurd worden via de email. In de nieuwsbrief verschijnt een klein stukje vanuit de MR over de belangrijkste en actuele onderwerpen die behandeld zijn.

In contact met de MR

De leden van de MR vertegenwoordigen alle ouders en alle personeelsleden. Uiteraard zijn ze zelf goed op de hoogte van wat er zoal gebeurt. Toch is het belangrijk om vanuit overige ouders en leerkrachten input, meningen of vragen te ontvangen. Als u zelf iets wilt meegeven aan de MR kan dat door een email te sturen aan: mr.regenboogmdl@saks.nl

Verlofaanvraag

Wilt u verlof aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier van de gemeente Alkmaar. Klik hier om het formulier te downloaden.

Al uw verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.