Samen kleuren wij het onderwijs, dat is waar wij als school voor staan. Samen betekent voor ons dat wij als schoolteam mét leerlingen, ouders en andere experts goed onderwijs geven. Onderwijs in een veilige omgeving, waarin iedereen verantwoordelijkheid krijgt en neemt. We onderwijzen aan de hand van leerdoelen en maken gebruik van gevarieerde werkvormen. We ‘kleuren’ ons onderwijs en vinden het belangrijk dat iedereen talenten en kwaliteiten kan benutten. Leren doen we met hoofd, hart en handen.

Groepsindeling

Wij delen onze leerlingen op basis van leeftijd in. We bepalen ieder jaar een nieuwe groepsindeling waarbij we rekening houden met factoren als groepsgrootte en leerlingaantal.

Leerlingenaantal

Onze school telt momenteel +/-320 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.

Het team van de Regenboog

Leerkrachten die kinderen begeleiden en onderwijzen en met passie en gedrevenheid lesgeven vormen het team van De Regenboog. Dit zijn onze teamleden in 2024-2025:

Groep 1/2A: juf Kinita en juf Sandra
Groep 1/2B: juf Gerda en juf Marian
Groep 1/2C: juf Esther en juf Trudy (juf Caro is met verlof)
Groep 3a: juf Atie en juf Sarina
Groep 3b: juf Marian en juf Marijn
Groep 3/4: juf Monique
Groep 4: meester Daan

Groep 5: juf Femke en juf Nila
Groep 5/6: meester Ivan en juf Toos
Groep 6a: juf Marja en juf Anoek
Groep 7: meester Wouter
Groep 8a: juf Natascha en juf Anoek
Groep 8b: juf Lida en juf Edith

Directeur: Cisca Hemmekam
Schoolleider: Vera Weeber
Zorg coördinator: Gertrude Bilars
Ondersteunend personeel: Sheila, Jill, Renate, Imano, Sander (conciërge), Naïma (administratief medewerkster).

Voortgang volgen door toetsen

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen op de volgende manieren:

  • wij toetsen met methode-toetsen
  • wij gebruiken Dia toetsen om spelling, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen te toetsen volgens een landelijke genormeerd kader (2x per jaar)
  • we gebruiken een vragenlijst ten aanzien van de sociale en emotionele ontwikkeling, deze vragenlijst wordt door de leerkracht ingevuld (2x per jaar)
  • we bespreken drie keer per jaar alle leerlingen in een leerling overleg met de Intern Begeleider (IB).

Doorstroom naar VO

We adviseren een schoolkeuze Voortgezet Onderwijs en stellen, bij het verlaten van de school, voor iedere leerling een onderwijskundig rapport (OKR) op.

Vakken en methoden voor kernvakken

We werken met een aantal methodes om te onderwijzen in de kernvakken. Hierbij bieden we een duidelijk kader en doel aan de leerlingen, we leren ze dat bepaalde taken mogen en andere taken verplicht zijn. We stellen bewust doelen op met en voor de leerlingen. We maken kinderen bewust van hun successen en werken planmatig aan de verdere ontwikkeling van onze leerlingen.

Leerlingenraad

De leerlingenraad denkt mee over nieuwe initiatieven in de school. Leerlingen mogen zelf ideeën inbrengen en, waar dat kan, ideeën realiseren!

Ouderbetrokkenheid

We zien onze leerlingen én de ouders van onze leerlingen! We zien onze missie ‘samen kleuren wij het onderwijs’ als onze opdracht ouders en leerlingen te betrekken bij ons onderwijs. We werken graag met ouders samen, betrekken ouders bij het maken van nieuw schoolbeleid en betrekken ouders bij activiteiten. U kunt in ons Regenboog ABC meer lezen over bijvoorbeeld de MR, de OR en de informatieverstrekking aan ouders.