Samen kleuren wij het onderwijs, dat is waar wij als school voor staan. Samen betekent voor ons dat wij als schoolteam mét leerlingen, ouders en andere experts goed onderwijs geven. Onderwijs in een veilige omgeving, waarin iedereen verantwoordelijkheid krijgt en neemt. We onderwijzen aan de hand van leerdoelen en maken gebruik van gevarieerde werkvormen. We ‘kleuren’ ons onderwijs en vinden het belangrijk dat iedereen talenten en kwaliteiten kan benutten. Leren doen we met hoofd, hart en handen.

Groepsindeling

Wij delen onze leerlingen op basis van leeftijd in. We bepalen ieder jaar een nieuwe groepsindeling waarbij we rekening houden met factoren als groepsgrootte en leerlingaantal.

Leerlingenaantal

Onze school telt momenteel 287 leerlingen, verdeeld over 12 groepen.

Het team van de Regenboog

Leerkrachten die kinderen begeleiden en onderwijzen en met passie en gedrevenheid lesgeven vormen het team van De Regenboog. Dit zijn onze teamleden:

Groep 1: juf Inge en juf Diana
Groep 1/2: juf Atie en juf Pauline
Groep 2/3A: juf Thamar, juf Sarina en meester Bart
Groep 2/3B: juf Anita, juf Katrien en meester Rick
Groep 3: juf Sandra en juf Marian
Groep 4: juf Lida en juf Pauline

Groep 4/5: juf Stéphanie en juf Edith
Groep 5: meester Chris
Groep 6A: juf Sylvia
Groep 6B: juf Claudia en juf Stéphanie
Groep 7: meester Wouter
Groep 7/8: juf Gertrude en juf Natascha
Groep 8: meester Francisco en meester Ivan

Directeur: Cisca Hemmekam
Schoolleider: Charlotte Boeijen
Intern begeleiders: Marjan Hogenhout

Voortgang volgen door toetsen

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen op de volgende manieren:

  • wij toetsen met methode-toetsen
  • wij gebruiken CITO toetsen om spelling, rekenen, lezen en begrijpend lezen te toetsen volgens een landelijke genormeerd kader (2x per jaar)
  • we gebruiken een vragenlijst ten aanzien van de sociale en emotionele ontwikkeling, deze vragenlijst wordt door de leerkracht ingevuld (2x per jaar)
  • we bespreken drie keer per jaar alle leerlingen in een leerling overleg met de Intern Begeleider (IB).

Doorstroom naar VO

We adviseren ten aanzien van de schoolkeuze Voortgezet Onderwijs en stellen, bij het verlaten van de school, voor iedere leerling een onderwijskundig rapport (OKR) op.

Vakken en methoden voor kernvakken

We werken met een aantal methodes om te onderwijzen in de kernvakken. Hierbij bieden we een duidelijk kader en doel aan de leerlingen, we leren ze dat bepaalde taken mogen en andere taken verplicht zijn. We stellen bewust doelen op met en voor de leerlingen. We maken kinderen bewust van hun successen en werken planmatig aan de verdere ontwikkeling van onze leerlingen. Een lijst van de methodes op onze school vindt u hier. (welke link?)

Leerlingpanel

Het leerling panel denkt mee over nieuwe initiatieven in de school. Leerlingen mogen zelf ideeën inbrengen en, waar dat kan, ideeën realiseren!

Ouderbetrokkenheid

We zien onze leerlingen én de ouders van onze leerlingen! We zien onze missie ‘samen kleuren wij het onderwijs’ als onze opdracht ouders en leerlingen te betrekken bij ons onderwijs. We werken graag met ouders samen, betrekken ouders bij het maken van nieuw schoolbeleid en betrekken ouders bij activiteiten. U kunt in ons Regenboog ABC meer lezen over bijvoorbeeld de MR, de OR en de informatieverstrekking aan ouders.