Wij maken deel uit van SaKS (Samen Alkmaarse Katholieke Scholen). Alle scholen van het SaKS werken samen aan een nieuwe visie op onderwijs vanuit het strategisch beleidsplan 2018.

Kernwaarden – SaKS

De beweging van SaKS is een zoektocht naar het best passende antwoord op de vraag naar hoe je kunt worden wie je bent. We zien het als een uitdaging om -met vallen en opstaan- samen op zoek te gaan naar antwoorden. Hiervoor gebruiken we alle talenten die SaKS in huis heeft; inovatievermogen, vakmanschap en gedrevenheid. De focus van de beweging ligt hiermee niet op een vaststaand eindpunt of antwoord maar op het samen zoeken en vinden.

Samen met de scholen van SaKS hebben we richtsnoeren bepaald die er voor zorgen dat we die focus vasthouden. Dit zijn de kernwaarden van SaKS:

  • Verwondering; we blijven nieuwsgierig, we staan open voor nieuwe inzichten.
  • Eigenheid; we zijn uniek en authentiek.
  • Ontmoeting; We leren onszelf kennen door de ander.

Onze kernwaarden inspireren ons en zien we terug in de dagelijkse onderwijspraktijk, in hoe we met elkaar omgaan en in wat we doen!

Leefwereld

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen ervaringen te bieden waarbij we aansluiten bij onze leefwereld en hun belevingswereld. Ieder kind is anders en uniek. Om daar bij aan te sluiten onderzoeken we wat het kind drijft. We nodigen ze uit om inzicht in zichzelf te krijgen, te ontplooien en zo optimaal te ontwikkelen!

Leren

We vinden het belangrijk dat kinderen op alle gebieden ontwikkelen, ook op de cognitieve vakken. We bieden onderwijs waarbij we gestructureerd werken aan doelen, doelen op maat en doelen voor een hele groep. We zorgen voor overzicht over de opbrengsten van ons onderwijs, stellen zichtbaar doelen en maken een plan om verder te kunnen ontwikkelen. We streven naar een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn van het kind!

Samenwerking

Wij vinden samenwerken, op allerlei manieren, belangrijk! Ouders hebben een belangrijke plek in onze school en we nemen wederzijdse initiatieven tot samenwerken. Zo zijn ouders betrokken bij praktische zaken als schoonmaken en activiteiten in de groep of de school. Ook betrekken wij ouders bij de ontwikkeling van hun kind en creëren wij diverse momenten om met ouders en kind te spreken.

Samenwerken staat ook hoog in ons vaandel als het gaat om de ontwikkeling en de mate van betrokkenheid van de leerling. Al vanaf de kleutergroepen maken wij ontwikkeling zichtbaar in een portfolio. Een portfolio wat voortdurend in ontwikkeling is om de voortgang, de ontwikkeling en de talenten van het kind voor het voetlicht te brengen!